Nakliyat Emtia Sigortası Hasarları

  • Anasayfa
  • Nakliyat Emtia Sigortası Hasarları
image

Nakliyat Emtia Sigortası Hasarları

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER Uluslararası sevkiyat söz konusu olduğunda;
* Beyan yazısı
* Poliçe
* Fatura
* Deniz taşımalarında konşimento, uluslararası karayolu taşımalarında hamule senedi veya CMR, havayolunda airway bill, demiryolunda railway bill
* Gümrük giriş beyannamesi (İthalat halinde)
* Gümrük çıkış beyannamesi (İhracat halinde)
* Tutanak
* Çeki listesi
* Taşıma sözleşmesi, navlun (taşıma ücreti) faturası
* Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
* Fotoğraf
* Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
Dahili sevkiyat söz konusu olduğunda;
* Beyan yazısı
* Poliçe
* Fatura
* Sevk irsaliyesi
* Tutanak
* Taşıyıcıya sigortalı tarafından gönderilen hasar bildirim yazısı (İhtarname)
* Fotoğraf
* Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
Gezinti Teknesi Hasarları
* Beyan yazısı
* Denize elverişlilik belgesi
* Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
* Ekspertiz raporları
* Hasar fotoğrafları
* Tamir faturaları
* Hasar ile ilgili diğer faturalar
* Marina Bağlama Sözleşmesi
* Özel Yat Kayıt Belgesi
* Kaptanlık Belgesi/Amatör Denizci Belgesi
* Deniz Kazası - Olay raporu
* Meteoroloji raporu
* Deniz raporu (Sea protest)
* Yangın raporu
* Çalınma hasarlarında karakol bulunamadı yazısı
* Çalınan değerleri belgeleyen evrak
* Muvafakatname
* Diğer gerekli görülebilecek belgeler
Tekne Makine Sigortası Hasarları
İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
* Poliçe numarası
* Beyan yazısı
* Deniz raporu (Sea Protest)
* Denize elverişlilik belgesi
* Meteoroloji raporu
* Güverte, makine ve telsiz jurnallerinin ilgili sayfaları
* Kurtarma teklifleri
* Tamir teklifleri,
* Gemi donanımı asgari emniyet belgesi
* Personel listesi
* Klas belgesi
* Klas tarafından verilen klasın hasar olduğu esnada varlığını gösteren belge (Class Maintenance Certificate)
* Klas raporu
* Hasar fotoğrafları
* Tamir ve diğer masraf faturaları
* Römorkaj, kılavuzluk, dalgıç, liman gibi masraflara ait faturalar
* Ekspertiz raporu
* Gerekli hallerde Adjuster raporu
* Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
* Fatura,
* Sevk irsaliyesi
* Tutanak
* Fotoğraf
* Taşıma aracına ait belgeler
* Mal sahibinin, taşıyıcının kanuni sorumluluğu çerçevesinde hasardan sorumlu tuttuğunu belgeleyen fatura veya yazı
* Varsa emtiaya ait nakliyat emtia sigortası kopyası ya da emtia poliçesi olmadığına dair mal sahibinin beyan yazısı
* Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler
CMR- Uluslararası Nakliyeci Sorumluluk Sigortası Hasarları
İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
* Taşınan mallar sigortalı ise nakliyat emtia sigorta poliçesi kopyası
* Mal faturası
* Taşıma sözleşmesi
* Uluslararası Nakliye Senedi (CMR belgesi)
* Mal sigortacısı tarafından yaptırılan eksper raporu
* Olayla ilgili orijinal fotoğraflar
* Ambalaj listesi
* Gümrük çıkış/giriş beyannamesi
* Resmi makamlar tarafından düzenlenen tutanak, zabıt ve kusur tespit raporları
* Adli makamlar tarafından düzenlenen soruşturma raporları
* Mal sahibi veya mal sigortacısının talebi
* Eğer dava açılmış ise, dava dilekçesi ve dava ile ilgili her türlü belge
* Hasarın özelliğine göre gerekli görülebilecek diğer belgeler