Merhaba,

Ben Robot Sigorta Yelkeni, Hadi Birlikte İstediğin Teklifi Oluşturalım.


Öncelikle Sana Dair Bilgileri Öğrenmem Gerekiyor.

Hızlı Bir Şekilde Teklif Verebilmem İçin Nakliyat Poliçe Formunu Eksiksiz Doldurur musun?

Değerli müşterimiz, yapacağınız işlemler doğrultusunda paylaşacağınız kişisel verileriniz Sigorta Yelkeni tarafından, taleplerinizi yerine getirmek için işlenmekte ve ilgili birimlere aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızın ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sigorta Yelkeni'nin ürün ve hizmetlerimizi ilişkin kampanya ve duyurularını e-mail, çağrı merkezi ve SMS iletişim mecraları aracılığı ile almayı kabul ediyorum.


Nakliyat Abonman Sigortası

Sigortalının bütün sevkiyatını, sözleşmeyi yaptığı şirkete sigortalamayı taahhüt ettiği bir anlaşmadır. Bu sözleşmeler de, isin konusu, sigorta şartları, fiyatı, sigortalı ve sigortacının sorumlulukları anlatılmaktadır.

Genel olarak Emtia Nakliyat Sigortaları sefer esası ile yapılmaktadır. Bu sigortalar, sürekli sevkiyat gerçekleştiren sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri sunmaktadır. Muhtelif zamanlarda sigortalının farklı ülkelerden ithal ve ihraç edeceği ya da yurt içinde sevk ettireceği ticari malların, belirli düzenli bir programının olması halinde bir sözleşmeyle (Abonman) güvence altına alınması mümkündür. Abonman sözleşmesi ile düzenli sevkiyatlarınızdaki belirlenmiş bedel limitleri ile belirlenmiş şartlarda teminat verilebilmektedir. Böylece her seferin bildirilmesi, geç bildirim veya unutulma gibi olumsuzlukların yaşanmasının önüne geçilir. Abonman poliçeleri 1 yıllık süre için düzenlenir..

image

Nakliyat Abonman Sözleşmesinin Sigortalıya Avantajları


• Yıllık sevkiyat kapasitesine göre (sigorta bedelleri itibariyle) sigorta fiyatlarında indirim sağlar.
• Özellikli Emtialar’a Özel Teminatlar Almanızı Sağlar.
• Hasar Ödemeleriniz Daha Hızlı Sonuçlanarak Kayıplarınızı Telafi Edeceksiniz.
• 1 Yıl boyunca Sabit Fiyat Avantajı. Sürekli Fiyat Araştırmak Zorunda Kalmayacaksınız.
• All Risk Güvencesinde Teminat almanızı kolaylaştırır.
• Sözleşmede beher sefer ve/veya araç başına belirlenmiş olan limite kadar sigortalının geç bildirimde bulunması, sigortalının haklarını zedelemez.
• Sözleşmede belirtilen hükümlere bağlı olarak belli bir limite kadar sigortalıya otomatik teminat sağlar.

Nakliyat Abonman Sigortasının Önemi

Taşınan bir yükün varacağı noktaya zamanında ve uygun koşullarda ulaştırılması büyük sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğu yerine getirirken, meydana gelebilecek olumsuz durumların da göz ardı edilmemesi gerekir.

Nakliyat Emtea Sigortası ile herhangi bir yükünüzün nakil vasıtalarıyla (denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu) bir yerden başka bir yere taşınması esnasında uğrayabileceği hasar ve kayıpları güvence altına alıyoruz.

Nakliyat Emtea Sigortası yaptırın, beklenmedik hasar ve kayıpların yükünü bize bırakın.

image
Nakliyat Abonman Sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

 • Nakliyat Sigortası Nedir ?

  Genel olarak para ile ifade edilebilen ve birer maddi değere sahip ‘TİCARİ’ veya ‘TİCARİ OLMAYAN’ çeşitli malların, çeşitli nakil araçları ile bir yerden baska bir yere bir ya da birden çok nakil vasıtası ile (gemi, kamyon, uçak ya da tren) taşınmaları sırasında uğrayacakları her türlü maddi hasar zarar ziyan ve masrafları temin eden sigorta türüdür.

 • Nakliyat Sigortası Teminatları Nelerdir?

  1 - Genis Kapsamlı Teminat 2 - Dar Teminat 3 - Tam ziya

 • Geniş Kapsamlı Teminat Nedir?


  Gemide ;Institute Cargo Clauses (A) 1.1.1982

  Karayolunda ;Institute Cargo Clauses (A) 1.1.1982'nin karayolu taşımacılığına uygulanabilir hükümleri

  Demiryolunda ;Institute Cargo Clauses (A) 1.1.1982 'nin demiryolu taşımacılığında uygulanabilir hükümleri

  Hava yolunda ;Institute (AIR) Cargo Clauses 1 .1 .1 982

  Geniş teminat genellikle 'Tum Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir, aşağıda sayılı haller haricindeki tüm hasarlar teminata dahildir, ancak emtia poliçesi genel şartlarının 5. Maddesinde yer alan mutlak istisnalar, burada da istisna tutulmuştur. Bu teminatın dışında olan haller (istisnalar):

  a. Yakın sebebi gecikme olan hasar ve masraflar
  b. Sigorta konusunun mahiyetinden ileri gelen hasarlar (Ayb-ı zati) (Örneğin: Fire, çürüme, bozulma, kurtlanma, böceklenme, atmosferik pas vb.)
  c. Malın kendi bünyesinde bulunan hasarlar (Gizli kusur) (örneğin: İmalat hatası, kullanılan hammaddenin vasıflı olmaması vs.)
  d. Ambalaj yetersizliği (Konteynır seçimindeki yanlışlıklar da ambalaj yetersizliği olarak kabul edilmektedir.)
  e. Sigortalının veya adamlarının kasti kotu niyetine atfedilecek hasar ve masraflar: (Ağır ihmali-Ağır kusur)
  f. Donatanın iflası ve mali kusuru
  g. Denize ve yüke elverişsizlik (Sigortalı tarafından bilinen)
  h. Harp, isyan, Grev, lokavt, terör

 • Dar Kapsamlı Teminat Nedir?


  Gemide ; Institute Cargo Clauses (C) 1.1.1982
  Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, tasıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır.

  Geminin batması, yanması, infilakı, çatışması, sabit veya hareketli bir cisme çarpması veya sığlığa bindirmesi, oturması gibi haller sonucu emtianın hasarlanması, yükün bir sığınma limanında boşaltılması, depolanması veya yeniden yüklenmesi sırasında oluşacak hasarlar ve masraflar teminat altına alınmaktadır. Tasıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir.


  Karayolunda ; Kamyon Klozu
  Bu kloz, kamyon veya treylerin, karayolunda herhangi bir sabit veya hareketli cisme çarpması, çarpışması, yanması ile bazı doğal tehlikeler sonucu (yıldırım, sel, dere tasması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması ve yol çökmesi) taşınan emtianın zarar görmesi durumunu temin eder.


  Demiryolunda ; Demiryolu Klozu
  Bu kloz malların demiryolu ile nakilleri sırasında ateş, yıldırım, sel, dere tasması, çığ, toprak kayması, dağ heyelanı, yol çökmesi, hat veya tünel veyahut demiryoluna ait diğer yapıların çökmesi, katarlar arasındaki çarpışma, çarpma hattan çıkma, devrilme, vagonların bağlama zincirlerinin kopması veya katarın bunlara benzer bir tehlikeye maruz kalması sonucu uğrayacağı zarar ve hasarları temin eder.

 • Tam Ziya Teminatı Nedir?

  Tüm vasıtalarda aynı kloz kullanılır. ‘TAM ZIYA KLOZU'' Tam Zıya Teminatı: En dar teminat turudur. Dolayısıyla en düşük fiyatla temin edilir. Yükü taşıyan aracın, tamamen hasarlanması sonucunda taşınan emtianın da tamamen hasarlanması durumunu teminat altına alır. (örnek: Bir geminin tamamen batması, bir uçağın düşerek infilak etmesi vs. gibi haller) Bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariçtir.