Merhaba,

Ben Robot Sigorta Yelkeni, Hadi Birlikte İstediğin Teklifi Oluşturalım.


Öncelikle Sana Dair Bilgileri Öğrenmem Gerekiyor.

Hızlı Bir Şekilde Teklif Verebilmem İçin Nakliyat Poliçe Formunu Eksiksiz Doldurur musun?

Değerli müşterimiz, yapacağınız işlemler doğrultusunda paylaşacağınız kişisel verileriniz Sigorta Yelkeni tarafından, taleplerinizi yerine getirmek için işlenmekte ve ilgili birimlere aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızın ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sigorta Yelkeni'nin ürün ve hizmetlerimizi ilişkin kampanya ve duyurularını e-mail, çağrı merkezi ve SMS iletişim mecraları aracılığı ile almayı kabul ediyorum.


Nakliyat Seferlik Sigortası

Abonman Sözleşmesi olmadan, ilgili sevkiyatın detayları Sigorta şirketine yükleme yapılmadan önce bildirilip fiyat ve sevkiyat onayı alındıktan sonra poliçe düzenlenir varış noktasından sonra herhangi bir hasar söz konusu değilse teminat sona erer.

image

Nakliyat Seferlik Sigortası Dikkat Edilmesi Gerekenler?

1 - Kesinlikle yükleme yapılmadan önce sigorta poliçesi düzenlenmeli veya ilgili sigorta şirketinden ön onay alınmalı
2 - Teklifin içeriği yani Genel Şartlar ve Özel Şartlar size uygunluğunu kontrol etmeniz gerekir.
3 - Teminat Türünü ( Geniş teminat - Dar Teminat - Tam Ziya ) Teklif alırken mutlaka belirtin.
4 – Yükleme Detaylarının doğru bir şekilde bildirilmesi gerekir. Eksik veya hatalı bildirimler Hasar durumunda hasarınızın eksik veya hiç ödenmemesine neden olabilir.
5- Hasar bildirimlerinizi anında ilgili yere bildirim yapın, Sigorta Yelkeni ilgili organizasyonu gerçekleştirerek acil müdahale gereken durumlarda hasarda problem yaşamanızı engeller.

image
Nakliyat Seferlik Sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

 • Nakliyat (yük) Sigortalarının Fiyatlandırılmasında Rol Oynayan Etkenler Nelerdir?

  Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.
  - Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi - Sefer - Taşıma aracı - Teminatın kapsamı

 • Nakliyat Sigortalarının Yaptırılması Bir Zorunluluk mudur?

  Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

 • Kimler Nakliyat Sigortasından Yararlanabilir ?

  Menfaat Sahibi olan Kişi veya Kurumlar, Üretim yapan firmalar, Uluslararası firmalar, Dış ticaret firmaları, Yurtiçi nakliyat yapan firmalar, Lojistik şirketleri, Bitmiş ürün satan firmalar

 • Nakliyat Poliçelerinde Kullanılan Özel Şartların (klozların) Amacı Nedir?

  Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslararası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır.

 • Abonman Poliçesinin Unsurları ve Düzenlenmesi Nasıldır?

  Abonman poliçesi, sigorta bedeli belirli bir tutarın üzerindeki rizikolar için düzenlenir. Bu tutara abonman limiti denir. Abonman limitinin altındaki rizikolar için abonman poliçesi kesilmez. Sigortalı, sigorta devresi içinde elinde bulunabilecek en yüksek mal miktarının değerini belirler ve bu tavan (abonman limiti) üzerinden bir abonman poliçesi alır. Bu değer sigortacının azami sorumluluk düzeyini gösterir. Sigorta şirketi, bu azami sorumluluk miktarının karşılığı olarak hesaplanan primin belirli bir oranını (%40'ını) peşin tahsil eder. Peşin alınan bu prime depo primi denir. Daha sonra sigortalı ticari ya da endüstriyel kuruluş, poliçe süresince günlük mal mevcutlarının değerini gösteren aylık listeleri sigorta şirketine verir. Abonman poliçesinin süresi bir yıldan fazla ve üç aydan az olamaz. Sigorta süresi sonunda sigorta şirketi bu aylık listelerin ortalamasını bularak prim tahakkuk ettirir ve peşin alınan kısmı (depo primi) bundan düşer.