Merhaba,

Ben Robot Sigorta Yelkeni, Hadi Birlikte İstediğin Teklifi Oluşturalım.


Öncelikle Sana Dair Bilgileri Öğrenmem Gerekiyor.

Hızlı Bir Şekilde Teklif Verebilmem İçin Nakliyat Poliçe Formunu Eksiksiz Doldurur musun?

Değerli müşterimiz, yapacağınız işlemler doğrultusunda paylaşacağınız kişisel verileriniz Sigorta Yelkeni tarafından, taleplerinizi yerine getirmek için işlenmekte ve ilgili birimlere aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve haklarınızın ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Sigorta Yelkeni'nin ürün ve hizmetlerimizi ilişkin kampanya ve duyurularını e-mail, çağrı merkezi ve SMS iletişim mecraları aracılığı ile almayı kabul ediyorum.


Nakliyat Gümrük Sigortası

FOB ve C+F gelen eşyalarda ithalatın yapılacağı gümrüğe sigorta poliçesi beyan etmek gerekmektedir. Eğer sigorta poliçesi yaptırılmamış ise C+F kıymetin %3'ü sigorta bedeli olarak vergi matrahına eklenmektedir. Buda matrahı artırdığından dolayı hem gümrük vergisini, hem de KDV miktarını etkilemektedir.
Maliyetlerinizi en aza indirgemek için Sigorta Yelkeni size özel uygun fiyatlar hazırlamıştır.

image

Gümrük İşlemlerinde Kullanılan Nakliyat Gümrük Sigortası

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 27/(e) maddesi uyarınca gümrük kıymeti belirlenirken,

image
Nakliyat Gümrük Sigortası

Sıkça Sorulan Sorular

 • Nakliyat Sigortalarında Yer Alan Sigorta Değeri Nedir?

  a) Ham maddeler ile toprak mahsulleri için, malların varma mahallinde ve tahliye zamanındaki hasarsız vaziyette piyasa kıymetidir.
  b) Mamul ve yarı mamul maddeler için, malların tahmil yerinde ve tahmil zamanındaki bedeline gemiye kadar olan bilcümle masarif ile istirdadı mümkün olmayan navlun, sigorta ücreti ve yüzde on kar payı ilave edildikten sonra hasıl olan miktardır.
  Sigorta bedeli sigorta değerini aşarsa, aşan kısım hükümsüzdür.
  Sigorta bedeli sigorta değerinden dün ise sigortacıya terettüp edecek tazminat noksan sigorta nisbetinde azalır.

 • Nakliyat Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartlarına Nasıl Ulaşabilirim?

  Emtea Nakliyat Sigortası Genel Şartları ilgili linkten Türkiye Sigorta Birliği web sayfasından ulaşabilirsiniz. Özel şartlar Sigorta Şirketi ile Sigorta arasında belirlenir.

 • Nakliyat Sigortası İçin Hangi Bilgileri Vermem Gerekir?

  Sigorta Yelkeni Teklif Al kısmına tıklayarak hangi bilgileri vereceğiniz konusunda ilgili formlar yer almaktadır.

 • Denizyolu Teminatının Başlangıç ve Bitiş Tarihleri Nasıl Belirlenir?

  Dar teminat (C) klozu ve Geniş Teminat (A) klozu ile yapılan sigortalarda teminat, malların poliçede gösterilen yerdeki depoyu terk etmesiyle başlar, poliçede gösterilen varıs yerindeki nihai depoya teslimine kadar sürer. Ancak uluslararası satış şekillerinin de teminatın başlangıcı ile ilgisi vardır.
  Örneğin satıcı malini FOB olarak satmışsa, gemi güvertesine teslim ettiği ana kadar sorumluluk satıcıya aittir. Dolayısı ile teminat gemi güvertesinde başlayacaktır. Ancak malların gemiden boşaltılmasını takip eden 60 gün içinde, bu teslimatın yapılması gerekir. İthalat ve ihracatta, malların gemiden boşaltılmasını takiben, gümrük sahasında geçen bu süre içerisinde (C) klozu ile sadece yangın rizikosu teminat altındadır; geniş teminat verildiğinde ise depodaki bekleme, geniş teminat ile alınmış tüm teminatlar için geçerlidir. Bununla birlikte sigortalı önceden haber vererek, ek prim karşılığında bu süreyi uzatabilir.

 • Yükleme Sonrasında Aktarmaları Bildirmek Gerekir mi?

  Evet, Çünkü Risklerde değişim meydana gelebilmekte ve hasarda problem çıkmaması adına sigorta şirketi bilgilendirilmelidir. Aktarmalar ve tamamlayıcı sevkiyatlara (başlangıç ve bitiş sevkiyatları) ek prim alınmakta ve teminat kapsamına dahil edildiği poliçede gösterilmektedir.